Fiziksel aktivitenin osteoporozdan korunmadaki rolü nedir?

Hastalığa bağlı olarak uzun süren hareketsizlik dönemi (inaktivite) ve sedanter yaşantı osteoporozun gelişimini kolaylaştırır. Fiziksel aktivite ile kemik kütlesi arasında doğrudan doğruya bir ilişki vardır. Kemiklere yük verilerek yapılan hareketler veya egzersizler kemiğin yapımını stimüle eder. Ayrıca egzersizler kas gücünü artırır, denge ve koordinasyonu olumlu yönde etkiler, böylece düşme riskini azaltır.