Hipermobilitenin (fazla hareket) OA’ya etkisi nedir?

Eklemin normale oranla daha fazla çalıştırıldığı bazı mesleklerde, örneğin futbolcularda, eklem kireçlenmesi erken yaşta karşımıza çıkar. ince, tekrarlayıcı hareketleri yapan bazı meslek sahiplerinde de fazla hareket ettirilen eklemlerde erkenden OA gelişebilir.