Kadın ve erkekte osteoporoz ve buna bağlı kırık riski ne kadardır?

70 yaşına gelmiş kadınların dörtte birinden fazlasında osteoporoza bağlı bir veya birden fazla kırık vardır. 50 yaşını geçen beyaz ırk erkeklerin %13’ünde ve beyaz ırk kadınların %40 ında yaşamın herhangi bır döneminde osteoporoza bağlı kırık riski söz konusudur. Osteoporoza bağlı olarak en fazla omurga kırıkları meydana gelmektedir. Omurga kırıklarının oranı 50 yaş üzeri kadınlarda ülkeden ülkeye değişmek üzere ile %32 arasında tesbit edilmiştir. Bu oran bol güneş alan Ulkemizde %9 kadardır. Omurga kırıkları kadınlarda erkeklere oranla üç kat fazla görülür. 75 yaş üzerindeki kadınlarda kalça kırık riski erkeklerin iki katıdır.