Kalıtımla kireçlenme arasında ilgi var mı?

Bazı araştırmalar bu ilginin mevcudiyetini göstermiştir. Birinci derece akrabalar arasında yaygın kireçlenmenin (generalize OA) normalin iki hatı olduğu saptanmıştır. ikizler üzerinde yapılan bir çalışmada da kalıtımın etkisi görülmüştür. Elin 1. parmağındaki kireçlenme kadınlarda daha sık görülür. Bu da kalıtımsal geçiş için bir delildir.