Mezoterapi nedir?

Bir hastalığın ilaçlarla tedavisi genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri sistemik tedavidir ki bu tedavide ilacın tümünün bütün vücuda dağılması söz konusudur. Diğeri de lokal tedavidir ki bunda da verilen ilacın özellikle uygulandığı alanda bir […]

Devamını Gör

Mezoterapiyi kimler uygulayabilir?

Mezoterapiyi tıp fakültesini bitiren herkes uygulayabilir. Mezoterapiyi uygulayan hekimlerin tümü klasik tedavi yöntemlerini de bilir ve yerine göre tedaviyi sistemik yoldan yapar. Mezoterapi alternatif tıp değildir, klasik tıbbın değişik bir uygulama metodudur. Hastalığın bizzat kendi […]

Devamını Gör

Mezoterapinin uygulandığı hastalıklar hangileridir?

Mezoterapi pek çok branşla ilgili hastalıklarda uygulanmaktadır. Bu hastalıklar daha ziyade lokalize veya bölgesel hastalıklardır ve birçoğu bölgesel tedavi ile iyi olabilmektedir. Sistemik yoldan verilecek ilaçlarla bu tür hastalıkları tedavi etmek daha güçtür. Mezoterapinin özellikle […]

Devamını Gör

Mezoterapinin yararları ve avantajları nelerdir?

Mezoterapi hekim tarafindan uygulandığı için herşeyden evvel hastanın tedavisi hekim kontrolü altındadır. ilaçların eksik, fazla veya yanlış kullanılması söz konusu değildir. Hasta her seansa gelişinde hekim tarafından izlenir. Mezoterapinin diğer avantajlarını şöyle sıralamak mümkündür: Genel […]

Devamını Gör

Mezoterapinin yan etkileri nelerdir?

Mezoterapinin ciddi bir yan etkisi yoktur. Onemli olmayan bazı yan etkiler görülebilir. Mezoterapi uygulayan uzman hekimin bilgisi ve pratiği bu yan etkilerin daha da az olmasını sağlar. Bahsedilen yan etkiler şunlardır: Cilt ve cilt altı […]

Devamını Gör

Mezoterapide ne gibi ilaçlar kullanılır?

Mezoterapide kullanılan ilaçlar, eczanelerde satılan ve klasik tedavi uygulayan hekim tarafından ilgili hastalığa karşı verilebilecek ilaçlardır. Ancak bu ilaçlar, Fransız Mezoterapi Cemiyeti Bilimsel Kurulu tarafından aynı zamanda lokal olarak etki ettiği tesbit edilen ilaçlardır. İlaçların […]

Devamını Gör

Mezoterapide etki mekanizması nasıl olmaktadır?

Mezoterapinin etki mekanizması ile ilgili teoriler ve görüşler şunlardır: Mezoterapinin yapıldığı ve cildin orta bölümünde olan “derm tabakası, organizmanın savunma elemanlarının geliştiği yerdir. Mezoterapinin küçük iğneleri bu bölgede, vücuttaki hastalığı iyi etmede rol oynayan bir […]

Devamını Gör

Mezoterapi ile ilgili deneyler ve güncel çalışmalar nelerdir?

Birçok araştırmacı mezoterapi uzmanı, mezoterapinin etkinliğini deneysel olarak kanıtlamak amacıyla kliniksel ve temele özgü çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların bazıları aşağıda özetlenmiştir: Temel çalışmalar İtalya’daki Perus Fakültesi’nde mikrobiyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Pitzura önce bir kısım […]

Devamını Gör