Kemik yoğunluğunun OA ile ilgisi var mıdır?

Negatif bir ilişki vardır, yani OA’un görüldüğü bölgelerde kemik yoğunluğunda bir artış söz konusudur. Orneğin kalça ekleminin OA’ da kalça kırıkları daha az sıklıkta görülür.