Kireçlenme sakatlık yapar mı ?

Mafsal kireçlenmesi (OA),dünyada en fazla görülen eklem hastalığıdır ve en çok fiziksel sakatlığa yol açan bir hastalıktır.

Çok fazla iş kaybına yol açar. ABD’de 50 yaşından büyük erkeklerde kalp hastalığından sonra en fazla iş kaybına yol açan bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Etnik olarak Asyalılarda ve İspanyol kökenli olanlarda daha az görülür. Eğitim düzeyi düşük olanlarda ve şişmanlarda daha sık görülür. Şişmanlık (obezite) en çok diz eklemleri, daha az olarak da kalça ve el eklemleri için risk oluşturur. Çok ağırlık kaldıranlarda (hamal vs.) ve fazla spor yapanlarda diz ve kalça OA’i daha sık görülür. OA’in cinsiyete göre dağılımı şöyledir: %25,7 yetişkin erkeklerde, %52,3 yetişkin kadınlarda, %22 de diğer yaş guruplarında meydana gelir. Hintlilerde ve Hong Kong Çinlilerinde kalça OA’i daha az görülür. OA erkeklerde yaşla beraber artar, kadınlarda menopozdan sonra bir plato şeklinde devam eder ve 65 yaşından sonra da her iki cinste eşit bir şekilde artar.