Kireçlenmede başlıca tedavi yöntemleri nelerdir?

Medikal (ilaç), fizik tedavi ve rehabilitasyon, cerrahi yöntemler olarak üç gruba ayırmak mümkündür. Medikal tedavi şöyle yapılmaktadır:

  1. Sistemik tedavi: Ağızdan, adaleden, damardan veya fitil şeklinde çeşitli ilaçların (analjezik, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar v.s.)
  2. Topikal tedavi: Lokal olarak kullanılan çeşitli pomad, jel, krem ve spreyler bu gruptandır. Ayrıca eklem içine yapılan enjeksiyonlar da bu gruba dahildir.
  3. Yeni tedavi seçenekleri: Strüktürü modifiye edici ilaçlar olup son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.
  4. Eklem kıkırdağının tamiri : Hücre ve doku greftleri (yamaları) bu gruptadır.
  5. Deneysel tedaviler: Bazı biyolojik ajanlar ve gen tedavisi bu grupta yer almaktadır.
  6. Mezoterapi: Bugün Fransa’da takriben 12.000 hekim tarafından ve Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Türkiye’de de 1987 yılından beri uygulanan mezoterapi yöntemi, hastalığa yönelik olarak verilmesi gereken ilaçların hasta olan ve/veya ağrıların olduğu bölgeye küçük özel iğnelerle (2 ve 4 mm uzunluğunda ve çok ince) verilmesidir. Vücuda az miktarda ilaç verilmek-tedir, ancak hasta olan bölgede geniş çapta ilaç potansiyeli oluşturulmaktadır. İlaca bağlı yan etki yok denecek kadar azdır. Ağızdan ilaç alınmadığı için mide ve bağırsaklarda ilaca bağlı yan etki söz konusu değildir. Ameliyat gerektirmeyen kireçlenmelerde çok yararlı bir tedavi yöntemidir. Kortizon diye bilinen ilaçların bu tedavide yeri yoktur.