Kireçlenmeye bağlı olarak fonksiyon kaybı ve sakatlıklar ne zaman olur?

Kireçlenmenin ileri hallerinde eklemde şekil bozuklukları, örneğin dizlerde içe doğru açılanma meydana gelir. Ağrıdan dolayı fonksiyon kaybı meydana gelir. Adale zayıflığı ve hareket sınırlılığı sonucu sakatlıklar meydana gelebilir. Örneğin kalça ekleminin kireçlenmesinin ileri hallerinde kalça eklemi hemen hemen hiç oynamaz, diz eklemi kireçlenmesinin ileri hallerinde kişi çömelemez.