Mezoterapi nedir?

Bir hastalığın ilaçlarla tedavisi genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan biri sistemik tedavidir ki bu tedavide ilacın tümünün bütün vücuda dağılması söz konusudur. Diğeri de lokal tedavidir ki bunda da verilen ilacın özellikle uygulandığı alanda bir potansiyel ve dolayısıyla bir etki oluşturması amaçlanmaktadır. Sistemik tedavi kapsamına, ağızdan alınan ilaçlar, adale ve damardan verilen ve fitil şeklinde kullanılan ilaçlar v.s. dahildir. Lokal tedavi kapsamına da hastalığa yönelik olarak kullanılan pomad, krem ve spreyler, eklem içi enjeksiyonlar, bölgesel etki amaçlanan fitiller, göz ve kulak – burun boğaz hastalıklarında kullanılan lokal etkili çeşitli ilaçlar ve nihayet aşağıda tarifi yapılacak MEZOTERAPİ dahildir.

Mezoterapi bir ilaç tedavisidir ve bölgesel hastalıkların doğrudan doğruya ve en kısa yoldan tedavi edilmesini amaçlar. Hastalığa yönelik olarak verilmesi gereken ilaçlar, hastalığın veya ağrının olduğu bölgeye ince ve 2-4-6 mm. uzunluğunda iğnelerle birkaç noktadan verilmekte ve böylece hasta olan bölgede ilaç potansiyeli oluşturulmaktadır. Dolayısıyla hasta ilaçlardan fayda görecekse bu tedavi yöntemi ile daha kolay fayda görmektedir. Mezoterapi ile hasta olan bölge hedeflenmektedir, çünkü vücutta sadece bu bölgenin ilaca ihtiyacı vardır. Diğer, yani sağlam bölgelerin bu ilaca ihtiyacı yoktur. Mezoterapide amaç, ilaçları mümkün olduğunca az ve seyrek aralıklarla vermektir ve hastalığın olduğu bölgeye en kısa yoldan ulaşmaktır. Mezoterapide ilaçlar cildin kanlanması bol olan bölgesine verilmektedir. ilaç bu bölgedeki kılcal damarlar aracılığı ile yakınındaki hasta olan bölgeye dağılmaktadır. Dolayısıyla vücuda az miktarda ilaç geçmekte, ancak hasta olan bölgeye geçen ilaç miktarı fazla olmaktadır. Oysa bölgesel bir hastalıkta sistemik yoldan verilen ilaçların tedavisel etkilerinin çok azalacağı ve %3-5 civarında olacağı ifade edilmektedir. Bu miktarın da lokalize bir hastalığı iyi edebilecek seviyede olmadığı aşikardır. Bu durumda ilacın önemli kısmı ilgisi olmayan bölgeye, yani sağlam bölgeye gidecektir.