Mezoterapide etki mekanizması nasıl olmaktadır?

Mezoterapinin etki mekanizması ile ilgili teoriler ve görüşler şunlardır:

  • Mezoterapinin yapıldığı ve cildin orta bölümünde olan “derm tabakası, organizmanın savunma elemanlarının geliştiği yerdir.
  • Mezoterapinin küçük iğneleri bu bölgede, vücuttaki hastalığı iyi etmede rol oynayan bir reaksiyonel mekanizmayı harekete geçirirler.
  • Mezoterapide kullanılan ilaçlar klasik tedavide olduğu gibi, hastalığa karşı olarak kullanılan ilaçlardır. Bugün bunlar bilinen tıbbi etkilere sahiptirler ve mezoterapi yapmayan hekim tarafından da ilgili hastalık için kullanılan ilaçlardır.
  • Mezoterapi ile ilaçlar, hasta olan veya ağrıların mevcut olduğu bölgeye verildiğinden, bunlar hasta olan bölgeye daha kısa yoldan ulaşacak ve hasta bölgede belirli bir ilaç potansiyelinin ulaşmasını sağlayacaklardır.
  • Verilen ilacın bir kısmı genel dolaşıma karışarak belli bir oranda sistemik yoldan da etkili olabilecektir.