Mezoterapinin Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişimi nasıldır?

Mezoterapi 1952 yılında Fransız doktor Michel Pistor tarafindan yapılan bazı çalışmalarla bulunmuş, daha sonra birçok doktor tarafından başka çalışmalar yapılmıştır. Dr. Pistor, çalışmalarını ilk defa 1958′ de yazdığı kitapta toplamış ve bu kitabında mezoterapi adını kullanmıştır. Pistor 1964 yılında Fransız Mezoterapi Cemiyetini, 1983 yılında da Uluslararası Mezoterapi Cemiyetini kurmuştur. Mezoterapi bugün Fransa’da takriben 12n00 hekim tarafından uygulanmaktadır Fransa’da bazı fakültelerde ve birçok sayıdaki hastanede uygulanmaktadır. İtalya’da ve özellikle Fransa’da mezoterapi ile ilgili eğitimi almış hekimler tarafindan Avrupa’nın birçok ülkesinde de uygulanmaktadır. Bununla ilgili çok sayıda kitap yayınlanmıştır. Muntazam şekilde ulusal ve uluslararası kongreler ve bilimsel toplantılar yapılmaktadır.

1987 yılından bu yana da mezoterapi, Fransa’da ve İtalya’da eğitim görmüş hekimler tarafından da Türkiye’de uygulanmaktadır. Mezoterapinin uygulandığı hastalıklar çok sayıda olmasına rağmen, Türkiye’deki hekimlerin büyük bir kısmı ameliyat gerektirmeyen eklem kireçlenmesi ve yumuşak doku hastalıklarında, selülit ve kırışıklıkta uygulamaktadır. Yurt dışındaki uygulamalarda aynı hekim, çok çeşitli hastalıklarda bu tedaviyi uygulamaktadır. Türkiye’deki hekimler tedaviyi sınırlı sayıdaki hastalık için veya sadece estetik alanda uygulamaktadır, bu da başarı oranını artıran bir faktördür. Türkiye’de mezoterapiyi uygulayan hekim sayısı belli sayıya ulaşmıştır. Daha geniş bir hekim ve hasta kitlesine ulaşmak ve dolayısıyla yararlı olmak amacıyla gerekli organizasyonların ve çalışmaların yapılması gerektiği kanaatindeyim. Konu ile ilgili olarak çeşitli kongrelerde ve tıbbi mecmua-larda bildiriler sunulmuştur.