Mezoterapinin yan etkileri nelerdir?

Mezoterapinin ciddi bir yan etkisi yoktur. Onemli olmayan bazı yan etkiler görülebilir. Mezoterapi uygulayan uzman hekimin bilgisi ve pratiği bu yan etkilerin daha da az olmasını sağlar. Bahsedilen yan etkiler şunlardır:

Cilt ve cilt altı ile ilgili yan etkiler
Bu yan etkiler genellikle kızarıklık, fazla morluk, iğne yerlerinde ufak şişlikler şeklindedir. Ancak bu yan etkiler, gereğinden fazla sık aralıklarla ilaç verme sonucu oluşur. Dolayısıyla mezoterapiyi iyi bilen bir hekim bu yan etkilere sebep olmaz. Mezoterapiyi çok sık aralıklarla yapmanın, iyileşmeyi sağlamada ayrı bir yararı yoktur. Kötü sterilize edilmiş bir iğne kullanılırsa veya iğneleme işlemi uygun teknikle yapılmazsa yine bu cilt lezyonları ortaya çıkabilir. Ciddi cilt lezyonlarının çıkması halinde tedaviyi durdurmak gereklidir. Tedavi en iyi şekilde yapılmasına rağmen ufak çapta morluklar olabilir, ancak bunlar birkaç günde geçecektir, tedavinin seyrini değiştirmez.

Alerji
Mezoterapide çok düşük dozda ilaç kullanıldığından alerjik reaksiyonlar çok nadirdir. Yine de hekim tedaviden önce hastaya alerjisi olup olmadığını sorup gerekli önlemi alması gereklidir. Mezoterapide alerjik durum, tedaviden birkaç dakika veya saat sonra, tedavinin uygulandığı bölgede böcek ısırmasına benzer yanmalar, kabarıklıklar, kızarıklıklar, kaşıntılı kırmızı plaklar şeklinde kendini gösterir. Bu şikayetler ya kendi kendine veya alerjiye karşı ilaç kullanmak suretiyle geçecektir. Bu durumda mezoterapiyi kesmek gerekmez. Bundan ilaç sorumludur. ilacın değiştirilmesiyle problem ortadan kalkar.

Flaş (yüz kızarması)
Bu, bazı ilaçların kullanılmasına bağlı bir durumdur, alerjik bir olay değildir. Mikrosörkülasyon üzerinde bazı ilaçların dilatasyon etkisinin fazla olmasından ileri gelmektedir. Hekimler tarafından bilinen bir etkidir ve mezoterapiye özgü değildir. Tüm vücutta sıcaklık basması hissedilebilir ve yüzde flaş meydana gelebilir. Buna mide kazınması da eşlik edebilir. Bu olay, mezoterapi seansından hemen sonra meydana gelir. Bu hoş olmayan yan etki çok enderdir, ancak önemli de değildir. Bazı mezoterapistler bunu, tedavinin etkinliğinin bir kanıtı olarak görmektedirler. Flaş 30-45 dakika sonra tamamen ortadan kalkar.

Şikayetlerin geçici olarak artması
Bu yan etki düzenli tedaviye rağmen ortaya çıkabilir. Mezoterapiye özgü gibi görünen bir yan etkidir. Bu reaksiyon “ters etki” olarak adlandırılır. Seanstan 1-3 gün sonra ortaya çıkabilir. Tedavi edilen ağrılarda bir artış söz konusudur. Bu, 3-5 gün sürebilir. Ayrıca, şikayetlerin artması hali tedavi süresince sadece bir defa görülebilir. Başlangıç seanslarında daha sıkça görülür.

Şunu belirtmek gerekir ki yan etkiler nadirdir. Mezoterapinin etki alanına giren hastalıklarda, tedavi sonrası genellikle mükemmel bir iyilik hali söz konusudur. Teknik doğru uygulanıyorsa ciddi bir risk hemen hemen hiç yoktur.