Osteoporoz gelişimini önlemek mümkün müdür, mümkünse nasıl olmalıdır?

Her hastalıkta olduğu gibi burada da osteoporozu önlemek tedavi etmekten daha önemlidir ve daha kolaydır. Osteoporozda kaybedilen kemik dokusunun tümünü tamamen yerine koymak mümkün olmadığından, bu hastalıkta da koruyucu hekimlik önlemleri almak hem daha kolay hem de daha ucuzdur. Osteoporoz gelişmişse tabii ki bunu tedavi etmeğe çalışmak ve de en önemlisi de bir kırığın gelişmesini önlemektir.