Osteoporozda etkin bir tedavi ile neler sağlanabilir?

  • Ağrı azalır veya kaybolur.
  • Deformite ve sakatlık önlenebilir.
  • Depresyon, kişinin kendine güvensizliği ve devamlı hasta hali önlenebilir.
  • Düşmüş olan yaşam kalitesi yükseltilebilir
  • Kırık riski çok önemli derecede azaltılabilir.