Osteoporozun çeşitleri nelerdir?

Osteoporoz iki ana guruba ayrılır.

1) Primer osteoporoz : Menopozdan sonra meydana gelen osteoporoz ile, yaşlılığa bağlı (senil) osteoporoz bu guruba girer.

2) Sekonder osteoporoz : Primer osteoporozdaki menopoz ve yaşlılığın dışındaki herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan osteoporoz çeşididir.