Ostrojen eksikliği osteoporoz gelişimini hangi oranda etkiler?

Ostrojen eksikliği menopoz başlamadan 3-4 yıl evvel meydana gelmeğe başlar. Bu azalma hali, menopozda artarak ilk 6 ayda azami seviyeye ulaşır. Her yıl genellikle % 1-2 lik kemik kaybı meydana gelmektedir. Ostrojenler, vücutta kalsiyum dengesini ayarlayan hormonları etkilemek suretiyle osteoporozdan korumaktadır. Osteoporoz tedavisinde kullanılan östrojen preparatlarının osteoporozu önlediği ve kırık ihtimalini azaltığı görülmüştür. östrojen eksikliği ile karekterize bazı hastalıklarda osteoporozun erkenden geliştiği görülmektedir. Keza cerrahi menopozda da (östrojen salgılayan yumurtalıkların alınması) osteoporozun kolayca geliştiği tespit edilmiştir.