Eklem kireçlenmelerinde (artroz) mezoterapinin yeri nedir?

Artroz, bir mafsalın yüzeylerini oluşturan kıkırdak dokusunun, yaşa veya başka bir nedene bağlı olarak incelmesi ve dejenerasyonudur. Şiddetli ağrılara yol açabilir. Şunu hemen hatırlatalım ki bir eklemin, herhangi bir hastalığa uğramaması veya üzerinde şişmanlığa bağlı bir yük olmaması halinde, ortalama ömrü yüz yıldır. Başka bir ifade ile yaşa bağlı artroz, daha az olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir eklemin erkenden yaşlanması, fazla kilodan ayrı olarak, geçirilen romatizmal veya iltihabi bir hastalığa, eklemin bir travmaya uğraması sonucu bu bölgede meydana gelen kırık ve çıkıklara, doğuştan bir kısım deformitelere v.s. bağlı olabilir. Fakat, özellikle ülkemizde, kilo fazlalığına bağlı artrozlar en çok karşımıza çıkan grubu oluştururlar. Şeker, ekmek ve yağlı gıdaların gerektiğinden fazla tüketilmesi, ülkemizdeki şişmanlık probleminin en önemli nedenidir.

Artroz, mezoterapinin en fazla etki ettiği hastalıklardan biridir. Artrozları bölgelerine göre incelemekte yarar vardır. Şöyle ki:

Boyun (Servikal bölge) kireçlenmeleri
Otuzlu yaşlardan itibaren şikayetler verebilir. Baş ağrısı (bazen yarım baş ağrısı), baş dönmesi, kulak çınlaması, sırta, omuz ve kollara vuran ağrılar ortaya çıkabilir. Boyun kireçlenmesi, bu bölgedeki adale krampı ile birlikte olunca, çok şiddetli ağrılara yol açabilir. Grafilerdeki belirtiler çok hafif olmasına rağmen şikayetler bu adale spazmından ötürü dayanılmaz derecede olabilir. Verilen ilaçlarla adalelerdeki spazm çözüldüğünde, hastada hemen bir rahatlama görülür. Bu tedavi ile birlikte uygun şekilde masaj, adalelerin aktif ve pasif hareketleri, diğer bir kısım fizyoterapi yöntemleri tatbik edilebilir.

Omuz artrozu
Omuz kireçlenmesi az görülür, ancak omuzda yumuşak dokulara ait hastalık sayısı pek çoktur. Bunların çoğuna mezoterapi veya fizik tedavi yöntemleri fayda verebilmektedir.

Sırt bölgesi (dorsal bölge) kireçlenmeleri
Kürek kemiği civarındaki ve sırttaki ağrıların nedeni olabilir. Osteoporoz (kemik zayıflaması) ile birlikte olunca ağrılar daha şiddetli olur. Mezoterapi bu bölgedeki kireçlenmeye çok yararlı olmaktadır.

Bel bölgesi (lomber bölge) kireçlenmeleri
Sırtın alt bölgelerinden başlayarak, belden aşağıya bazen de uyluk ve bacaklara vuran (siyatik tarzındaki v.s.) ağrıların nedeni olabilir. Bu ağrı çok şiddetli olursa böbrek cıvarındaki alana da vurabilir. Şiddetli ağrılı hallerde yatak istirahati ile birlikte medikal tedavi yararlı olacaktır. Daha sonra bele ve siyatik sinir ağrısı varsa, bu sinirin seyrettiği hat üzerinde yapılacak mezoterapi seansı hastayı rahatlatabilir. Şüphesiz ki hekimin burada, ameliyat gerektirecek bir disk hadisesinin ve sinir basısının olmadığından emin olması gereklidir. Mezoterapi adale ve ligamentlere bağlı bel ağrılarında da uygulanabilir.

Kalça eklemi kireçlenmesi (koksartroz)
Hareketleri kısıtlayan ve sakatlık oluşturan bir hastalıktır. Mezoterapiye çok az duyarlıdır. ileri derecedeki bir kireçlenmede ameliyat düşünülmelidir. Mezoterapi, ancak ameliyat tarihine kadar hastayı rahatlatmak amacıyla uygulanabilir.

Diz kireçlenmeleri (gonartroz)
Ameliyat gerektirmeyen diz kireçlenmesi, mezoterapinin en iyi etki ettiği hastalıklardan biridir. Bu kireçlenmelerde, ameliyat gerektiren, ancak ameliyatı hiç düşünmeyen veya ileri bir tarihte arzu eden hastalara yapılan mezoterapiden bile, belli bir oranda fayda görülebilmektedir. Diz kireçlenmesi bulunan hastalar genellikle kiloludur. Mezoterapi ile birlikte bu hastaların kilo vermeleri ve baston kullanmaları uygulanan tedavinin etkililiği açısından çok yararlıdır.

Ayak kireçlenmeleri
En çok birinci parmakta görülür. Genellikle şekil bozukluğu da vardır. Çoğunlukla ameliyat gereklidir. Uygulanacak mezoterapi şekil bozukluğunu ortadan kaldırmaz, ağrıyı ve varsa şişliği azaltır.

El parmakları kireçlenmeleri
En çok birinci parmağın kök kısmındaki eklemde olur. Diğer parmakların özellikle uç kısımlarında ve en çok kadınlarda görülür.

Kireçlenme uzun yıllar ilaç kullanımını gerektiren ve sakatlık yapabilen bir hastalıktır. Bu hastalıklarda mezoterapinin küçük iğneleri, sadece eklem üzerine değil bu civardaki kas, tendon, bağların bulunduğu ve ağrıların yayıldığı cilt bölgesine de enjekte edilmektedir. Kireçlenmelerde mezoterapi, ağızdan ilaç almak istemeyen mide rahatsızlığı olanlarda veya alıp da fayda görmeyen hastalarda, yapılabilecek, ciddi, yan etkisi olmayan en iyi tedavi yöntemlerindendir.

Ayrıca şunu bilelimki kireçlenme, bugün tıbben ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir, ancak kireçlenme ile ilgili şikayetler yoksa, kireçlenmenin vücuda bir zararı yoktur. Kireçlenmenin tedavisi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın mutlaka hastalara, önerilmesi ve yaptırılması gereken bir şey vardır ki, o da kireçlenmenin bulunduğu bölgenin adalelerinin, verilecek egzersizlerle uygun kuvvetlendirilmesidir. Ancak bu adale kuvvetlendirici egzersizler, çoğu zaman yanlış yapıldığı gibi ağrıların olduğu zamanlarda değil, ağrıların olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. Adaleleri güçlü olan bir kişinin kireçlenme ile ilgili şikayetleri daha az olur.