Hormonal faktörlerin OA ile ilgisi var mıdır?

OA lu hastalarda büyüme hormonu seviyeleri yüksek olarak tespit edilmiştir.